نام کاربری: رمز عبور:

جدول صلاحیت های شورای عالی به تفکیک رشته

تعداد بازدید کنندگان 4,911

تاریخ به‌روز رسانی 25 اسفند 1401, 13:16

صلاحیتهای کارشناسی کل گروه ها

رشته جدول صلاحیتها
فایل PDF
فایل Excel