نام کاربری: رمز عبور:


 وزير دادگستري:كارشناسان رسمي دادگستري بازوي توانمند دستگاه قضايي هستند.


به گزارش روابط عمومي وزارت دادگستري، امين حسين رحيمي وزير دادگستري صبح امروز دوشنبه 12 دي 1401 ميزبان اعضاي شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري بود.
وزير دادگستري در اين ديدار و در سخناني ضمن تاكيد بر اهميت و جايگاه مهم كارشناسان رسمي، گفت: كارشناسان رسمي دادگستري بازوي توانمند دستگاه قضايي هستند و احقاق حق و عدالت در صدور آراي قضايي مستلزم نظرات تخصصي كارشناسان رسمي است.
رحيمي، صلاحيت، تخصص و ايمان را از جمله خصوصيات لازم براي احراز جايگاه كارشناس رسمي برشمرد و گفت: موضوع استقلال نظر از مهمترين خصايص و الزامات فعاليت در حوزه كارشناسان رسمي دادگستري است.
وزير دادگستري گفت: در خصوص روند انتخاب كارشناس براي پرونده هاي قضايي، بهترين روش استفاده از سامانه هاي تخصصي است تا از هرگونه شبهه و مسايل حاشيه اي پيشگيري شود.
امين حسين رحيمي نتيجه فعاليت كارشناسان رسمي را اجراي عدالت در جامعه عنوان كرد و گفت: جايگاه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري در جذب، آموزش و نظارت بر فعاليت كارشناسان رسمي بسيار مهم و ارزشمند است و بر اين اساس وزارت دادگستري با توجه به جايگاه قانوني آن، آماده پيگيري مسايل و مشكلات ذيربط و اصلاح آيين نامه هاي موجود است.
در ابتداي اين گزارش، محمدحسین دادخواه رئيس شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري گزارشي از وضعيت فعلي شورا، فعاليتهاي انجام شده و مسايل و مشكلات موجود ارايه و در ادامه اعضاي شوراي عالي نظرات، ديدگاه ها و مسايل مد نظر خود را بيان كردند.


لینک خبر