نام کاربری: رمز عبور:

گزارش تصویری از جلسه مشترک اعضای شورای عالی با معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و مدیران ارشد حوزه مذکور به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه روز سه شنبه اول شهریور ماه 1401