نام کاربری: رمز عبور:

 


مراسم اتیان سوگند ۱۴ نفر از کارشناسان جدیدالورود، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری گلستان، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ بارعایت پروتکل‌های بهداشتی درسالن نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با حضور اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین کانون برگزار شد.

۱۴ نفر کارشناسان مذکور در قالب رشته‌های مرتبط، موفق به اخذ صلاحیت کارشناسی شدند

.