نام کاربری: رمز عبور:

 احتراما به استحضار کارشناسان محترم عضو میرساند ، عطف به مصوبه اعضای محترم هیات مدیره ، مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت مجازی در مورخ  ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  می گردد.

لازم به ذکر است مطابق قانون حاضرین در جلسه مجمع الزاما باید پروانه کارشناسی معتبرداشته و درحال تعلیق نباشند و اخذ وکالت از اعضا دارای اعتبار نیست  و نحوه حضور در مجمع بصورت مجازی از طریق وب سایت کانون به نشانی  http://kkrdg.ir   ، اطلاع رسانی خواهد گردید .

دستور جلسه مجمع

گزارش عملکرد کانون در سال ۱۳۹۹

گزارش بازرسان در خصوص عملکرد کانون در سال ۱۳۹۹

بررسی و تصویب عملکرد مالی سال ۱۳۹۹

بررسی و تصویب بودجه ‍پیشنهادی سال ۱۴۰۰

بررسی و تصویب موارد که قابل طرح در مجمع عمومی است

 

هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان