نام کاربری: رمز عبور:

  

   


با توجه به پایان مهلت ثبت نام دومین دوره آموزشی کارگاه دارائی های نامشهود ، بدینوسیله اعلام می گردد که :  جزئیات برگزاری مرحله مقدمانی دوره به زودی به اطلاع ثبت نام شدگان خواهد رسید.

                                                                                       

  دبیرخانه مرکزی