نام کاربری: رمز عبور:

  


رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: اجرای کامل و شفاف تفاهم نامه با ادارات مختلف را به طور جدی پیگیری می کنیم.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اولویت ما برای انجام امور کارشناسی است و باید زمینه گسترش ارتباطات و همکاری ها را فراهم کنیم.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی به منظور پیگیری چگونگی اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری فیمابین با مهندس ابوالقاسم سلطانی مدیر کل راه و شهرسازی استان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در این دیدار گفت: اجرای کامل و شفاف تفاهم نامه با ادارات مختلف را به طور جدی پیگیری می کنیم.

وی بر لزوم انجام امور کارشناسی به طور نظام مند تاکید کرد و افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی خود را در قبال ارائه بهینه خدمات کارشناسی مسئول و متعهد احساس می کند.

مقام ارشد جامعه کارشناسی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: کار کارشناسی بازاریابی وتبلیغات نیست و هدف اساسی ما از انجام دیدارها ارائه طریق به سازمانهاست تا امور کارشناسی به طور اصولی انجام بگیرد.

وی پرداخت هزینه های کارشناسی را در استمرار روند همکاری های فیمابین با ادارات مختلف موثر دانست و افزود: روند همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با سازمان های مختلف رضایت بخش است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ارائه خدمات کارشناسی از مسیر قانونی را ضروری دانست و تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد خدمات کارشناسی در سطح منطقه از طریق مسیر قانونی انجام می شود.

مهندس ابوالقاسم سلطانی مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار اعلام داشت: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اولویت ما برای انجام امور کارشناسی است و باید زمینه گسترش ارتباطات و همکاری ها را فراهم کنیم.

وی به محدودیت منابع اقتصادی ادارات در سطح استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی می تواند پیگیر مطالبه حق الزحمه کارشناسان خود باشد، ولی باید محدودیت منابع اقتصادی سازمان های مختلف را نیز در نظر بگیرد.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: قیمت گذاری های متعارف و استمرار روند بهینه امور زمینه ساز افزایش هرچه بیشتر رضایت اداره کل راه و شهرسازی از خدمات کارشناسی درخواستی خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه مهندس سلطانی معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان و مهندس صبوری رئیس حراست کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز دیدگاه های سازنده و راهبردی خود را در خصوص مسایل مختلف مطرح ساختند.