نام کاربری: رمز عبور:

نخستین جلسۀ ستاد آزمون 1399

31 فروردین 1399 - 14:05 اخبار آزمون بازدیدها: 8 615

  

نخستین جلسۀ ستاد آزمون 1399 با حضور اکثریت اعضاء ستاد به طریقه حضوری و تماس از راه دور در تهران برگزار شد.

اعضاء ستاد، آقایان مظاهری، بیگدلی، میرزایی، دادخواه، دوانی، نایبی، ناظمی‌فرد.

سایر حاضران: خانم صوفی، خانم یاسینی و آقایان مقیمی، دانیالی، مینایی.