نام کاربری: رمز عبور:

 

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398، اعلام نتایج آزمون سال 1398 از طرف سازمان سنجش آموزش کشور ، پس از اعمال اصلاحات جدید صورت گرفته است. لذا نتایج نهایی است.

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 419.52 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 729)

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 429 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 617)

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: 419.85 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 830)

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ راه و ساختمان.pdf [حجم: 430.02 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 5256)

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ امور سرمایه گذاری پولی - اعتباری.pdf [حجم: 420.64 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 630)

 

کلید اصلاحیۀ رشتۀ تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 419.44 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1229)