نام کاربری: رمز عبور:

کلید سوالات آزمون کارشناسی رسمی سال 1395


اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 36.37 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 446)

 

امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 36.32 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 440)

 

آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 370)

 

آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 430)

 

امور بازرگانی.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 685)

 

امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 491)

 

امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 36.44 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 736)

 

ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 36.34 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 484)

 

امور آتش‌سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 36.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 738)

 

امور وسایط نقلیۀ ریلی.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 442)

 

امور وسایط نقلیۀ دریایی و غواصی.pdf [حجم: 36.46 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 491)

 

امور ورزشی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 650)

 

امور گمرکی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 554)

 

امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 36.46 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 361)

 

امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: 36.37 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 519)

 

امور ثبتی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1798)

 

برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1335)

 

برق-ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2650)

 

برق-الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1058)

 

ایران گردی و جهان گردی.pdf [حجم: 36.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 456)

 

صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 485)

 

امور وسایط نقلیۀ موتوری زمینی - ویژۀ افسران.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 833)

 

امور وسایط نقلیۀ موتوری زمینی - ویژۀ مهندسین.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 810)

 

ثبت شرکتها - علائم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 36.29 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 575)

 

تعیین نفقه.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1871)

 

تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: 36.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 848)

 

تألیفات.pdf [حجم: 36.17 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 342)

 

تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2126)

 

تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی.pdf [حجم: 36.48 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 341)

 

بیمه.pdf [حجم: 36.16 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 703)

 

راه و ساختمان.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 7521)

 

دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 620)

 

داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 422)

 

حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2898)

 

چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: 36.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 351)

 

صنایع نفت.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 660)

 

صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1085)

 

صنایع دستی.pdf [حجم: 36.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 331)

 

صنایع چوب.pdf [حجم: 36.86 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 430)

 

ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 36.32 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 345)

 

زبان آلمانی.pdf [حجم: 36.99 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 294)

 

زبان انگلیسی.pdf [حجم: 37.01 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 479)

 

زبان عربی.pdf [حجم: 37.11 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 300)

 

زبان فرانسه.pdf [حجم: 37.11 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 293)

 

لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 799)

 

کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 36.23 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2770)

 

کتاب و کتابداری.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 318)

 

کامپیوتر و فناوری اطلاعات.pdf [حجم: 36.47 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1456)

 

فیلم و عکاسی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 317)

 

فرش.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 328)

 

طراحی و گرافیک.pdf [حجم: 36.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 384)

 

مهندسی آب.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1299)

 

مواد محترقه و منفجره.pdf [حجم: 36.47 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 357)

 

مواد غذایی و مسمویت های ناشی از آن.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 505)

 

معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: 36.44 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1265)

 

معادن.pdf [حجم: 36.12 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 750)

 

محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 522)

 

محصولات دامی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 410)

 

امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1138)

 

بیوتکنولوژی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 354)

 

نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: 36.36 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1354)

 

مواد، فلزات، سرامیک، کامپوزیت.pdf [حجم: 36.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 697)

 

نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 323)

 

مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 36.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 733)

 

مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 530)

 

مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 575)