نام کاربری: رمز عبور:

اسامی مشاورین رشته‌ها

ردیف نام رشته نام مشاورین
1 فرش جناب آقای محمدعلی بابایی

جناب آقای غلامحسین خاکی
2 آمار جناب آقای مصطفی دانش
3 امور بازرگانی جناب آقای محمد مجیدی

جناب آقای مهدی حسین
4 امور حمل و نقل (ترابری) جناب آقای محمد جواد عطرچیان

جناب آقای سید علی طبیبان
5 تألیفات جناب آقای عباس ایمانی
6 چاپ و چاپخانه جناب آقای مهدی سمیعی

جناب آقای محمدمهدی رحیمی یگانه
7 امور اداری و استخدامی جناب آقای احمد به روز

جناب آقای رسول کاظم الوندی
8 آبزیان و شیلات جناب آقای علیرضا نظری

جناب آقای حمیدرضا علیزاده ثابت
9 محصولات دامی (پوست،چرم، سالامبور و روده) جناب آقای عبدالرضا رفیع نژد فراهانی

جناب آقای مصطفی فریدونی
10 کتاب و کتابداری جناب آقای حسن کیانی خوزستانی

سرکار خانم جیران خوانساری
11 امور آتش سوزی و آتش نشانی جناب آقای پرویز رزمیان فر

سرکار خانم سوسن بداغی
12 امور اسلحه و مهمات سرکار خانم ماهرخ کیانزاده

جناب آقای سیدمحمدعلی هاشمی
13 امور گمرکی جناب آقای رضا بنائی

سرکار خانم طاهره شهرابی فراهانی
14 امور آموزشی سرکار خانم دکتر پری ناز بنیسی

جناب آقای سعید رهبری
15 امور وسائط نقلیه ریلی جناب آقای دکتر رضا جواهری

جناب آقای غلامرضا پیرهادی
16 نقشه برداری و اطلاعات مکانی مهندس ضمیر ندافی
17 ایرانگردی و جهانگردی جناب آقای احمد دانیالی

جناب آقای حسین مکرمی
18 ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات جناب آقای خسرو اسدی
19 محیط زیست طبیعی جناب آقای برهان ریاضی اصفهانی
20 امنیت عمومی جناب آقای فرهاد شمس آبادی
21 مهندسی ترافیک جناب آقای کامران رحیم اف
22 هنرهای نمایشی، امور سینمائی و عکاسی جناب آقای دکتر علی پویان

جناب آقای دکتر حمید دهقانپور
23 ابنیه و آثار باستانی جناب آقای احمدرضا حشمتی
24 ساعت و جواهرات جناب آقای محمد اسماعیل لسانی

جناب آقای محمد کشتی آرای