نام کاربری: رمز عبور:

جدول عناوین صلاحیت‌های کارشناسی

صلاحیتهای کارشناسی گروه 1

رشته جدول صلاحیتها
رشته معادن
رشته مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت)
رشته مهندسی آب


صلاحیتهای کارشناسی گروه 2

رشته جدول صلاحیتها
نقره , ساعت و طلا جواهر
فرش و اموال منقول
لوازم خانگی


صلاحیتهای کارشناسی گروه 3

رشته جدول صلاحیتها
داروسازی و سم شناسی
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن


صلاحیتهای کارشناسی گروه 4

رشته جدول صلاحیتها
آمار
امور بازرگانی
بیمه
تعیین نفقه
حسابداری و حسابرسی
امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری


صلاحیتهای کارشناسی گروه 5

رشته جدول صلاحیتها
امور حمل و نقل و ترابری
امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
امور وسائط نقلیه ریلی
موتوری زمینی
صلاحیت های خاص وسائط نقلیه موتوری زمینی


صلاحیتهای کارشناسی گروه 6

رشته جدول صلاحیتها
امور ثبتی
بند 5 امور ثبتی
برنامه ریزی شهری
راه و ساختمان
معماری داخلی و تزئینات
مهندسی ترافیک
مهندسی محیط زیست
صلاحیت های تخصصی مهندسی محیط زیست
نقشه برداری
ابنیه و آثار باستانی


صلاحیتهای کارشناسی گروه 7

رشته جدول صلاحیتها
الکتروشیمی و پتروشیمی
برق الکترونیک و مخابرات
برق، ماشین ، تاسیسات
تأسیسات ساختمانی
کامپیوتر
صنایع گاز و گاز رسانی
مهندسی پزشکی ـ صنعت و فن
صنایع هوائی و فضائی
نساجی و رنگرزی
امور انرژی هسته ای


صلاحیتهای کارشناسی گروه 8

رشته جدول صلاحیتها
رشته امور ورزشی
رشته تألیفات
رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
رشته چاپ و چاپخانه
رشته طراحی و گرافیک


صلاحیتهای کارشناسی گروه 9

رشته جدول صلاحیتها
رشته آبزیان و شیلات
رشته دامپروری و دامپزشکی
رشته صنایع چوب
رشته کشاورزی و منابع طبیعی
رشته گیاه پزشکی
رشته محصولات دامی (پوست، چرم، سالامبور و روده)
رشته محیط زیست طبیعی


صلاحیتهای کارشناسی گروه 10

رشته جدول صلاحیتها
رشته امور آموزشی
رشته امور اداری و استخدامی
رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
رشته امور گمرکی
رشته ایرانگردی و جهانگردی
رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
رشته کتاب و کتابداری
زبان های خارجی


صلاحیتهای کارشناسی گروه 11

رشته جدول صلاحیتها
رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی
رشته امور اسلحه و مهمات
رشته امنیت عمومی
رشته حوادث ناشی از کار
رشته مواد محترقه و منفجره (ناریه)


صلاحیتهای کارشناسی گروه 12

رشته جدول صلاحیتها
رشته بیوتکنولوژی ( انسانی)