نام کاربری: رمز عبور:

ناظرین استان‌ها

ردیف نام استان‌ها نام ناظران
1 آذربایجانشرقی علیرضا طباطبائی مقدم ، محمدرضا قائمیان
2 آذربایجانغربی میرداود خسروشاهی، محمدرضا قائمیان
3 مازندران جعفر هاشم زاده ، علیرضا طباطبائی مقدم
4 گیلان محمود حسن‌پور ، اسعد استیفایی
5 کرمان حسن اصلانی ، نورالله صلواتی
6 یزد حسن اصلانی ، نورالله صلواتی
7 خوزستان ایرج ملازاده صادقیون ،داریوش بازگیریان
8 خراسان رضوی محمود حسن پور ، میرداود خسروشاهی
9 خراسان شمالی حسن اصلانی ، نورالله صلواتی
10 خراسان جنوبی جعفر هاشم زاده ،اسعد استیفائی
11 فارس ایرج ملازاده صادقیون ،محمد زنگی آبادی
12 اصفهان اسعد استیفائی ، جعفر هاشم زاده
13 قزوین ایرج ملازاده صادقیون، محمد مسعود علیزاده خرازی
14 کرمانشاه امیررضا حسینی ابریشمی ، اسعد استیفائی
15 قم ­علی حسن نایبی، نورالله صلواتی
16 اردبیل میرداود خسروشاهی ، علیرضا طباطبائی مقدم
17 گلستان محمود حسن پور ، جعفر هاشم زاده
18 لرستان احمد دوانی ، امیررضاحسینی ابریشمی
19 همدان محمدرضا قائمیان ،محمد زنگی آبادی
20 سیستان و بلوچستان احمد دوانی ، امیررضا حسینی ابریشمی
21 زنجان علی حسن نایبی، محمدرضا قائمیان
22 البرز محمد مسعود علیزاده خرازی ،ایرج ملازاده صادقیون
23 ایلام فریدون معظمی ، جعفر هاشم زاده
24 سمنان علی حسن نایبی ، محمود حسن پور
25 تهران محمود حسن پور ، محمد حسین دادخواه
26 مرکزی طهماسب مظاهری، علیرضا طباطبائی مقدم
27 چهار محال و بختیاری جعفر هاشم زاده ، میرداود خسروشاهی
28 کردستان اسعد استیفائی ، امیررضا حسینی ابریشمی
29 هرمزگان حسن اصلانی ، نورالله صلواتی
30 بوشهر داریوش بازگیریان ، محمد حسین دادخواه
31 کهگیلویه و بویراحمد محمد حسین دادخواه ،داریوش بازگیریان