نام کاربری: رمز عبور:

کمیسیون آزمون و امور صلاحیتهای علمی و فنی چهارمین دوره شورای‌عالی

اعضای کمیسیون مسئول کمیسیون نایب کمیسیون دبیر کمیسیون
علی‌حسن نایبی

امیررضا حسینی ابریشمی

اسعد استیفائی

حسن اصلانی

داریوش بازگیریان

میرداود خسروشاهی

محمدحسین دادخواه

علیرضا طباطبائی مقدم

محمد مسعود علیزاده خرازی

ایرج ملازاده صادقیون

جعفر هاشم زاده

علی‌حسن نایبی

ایرج ملازاده صادقیون

اسعد استیفائی