نام کاربری: رمز عبور:
فایل‌های کارگاه داریی نامشهود

فایل‌های کارگاه داریی نامشهود

شنبه، 18 بهمن 1399 - ساعت 11:22

کارشناسان محترم لطفاً قبل از ورود به کارگاه، فایل زیر را دانلود نمایید. . طرح سوال جلسۀ اول- 18 بهمن 1399 . طرح سوال جلسۀ دوم- 19 بهمن 1399 . مقالات معرفی شده...