نام کاربری: رمز عبور:
اطلاعيۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ اصلاحيۀ سوم دفترچۀ راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ اصلاحيۀ سوم دفترچۀ راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

شنبه، 13 مهر 1398 - ساعت 15:50

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 98/07/08 و 98/07/09، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

سه شنبه، 9 مهر 1398 - ساعت 17:44

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نا م آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 و اطلاعيه مورخ 98/07/08 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

سه شنبه، 9 مهر 1398 - ساعت 12:16

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به...