نام کاربری: رمز عبور:
دیدار با رئیس قوه قضاییه

دیدار با رئیس قوه قضاییه

یکشنبه، 20 مرداد 1398 - ساعت 17:40

رئیس و اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای کانون‌های استان‌ها، اعضای کمیسیون مادۀ 13، و قضات دادگاه تجدید نظر در روز سه شنبه 19 مرداد 1398 با...