نام کاربری: رمز عبور:
نشست ارجاع کار

نشست ارجاع کار

چهارشنبه، 17 بهمن 1397 - ساعت 16:15

در تاریخ 97/11/17 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه از مسئول و نمایندگان ارجاع کار و انفورماتیک کانون‌ها از سوی شورای‌عالی به نیت ایجاد یک ساز و کار عادلانه ارجاع کار در...