نام کاربری: رمز عبور:
قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

شنبه، 1 اردیبهشت 1397 - ساعت 00:00

متقاضیانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت اینترنتی اطلاعات فرآیند گزینش نشده‌اند، می توانند جهت تکمیل فرآیند و ارسال اطلاعات از تاریخ 97/2/1 لغایت 97/2/7 با...