نام کاربری: رمز عبور:
تسلیت

تسلیت

دوشنبه، 30 بهمن 1396 - ساعت 15:51

...

تسلیت

تسلیت

شنبه، 28 بهمن 1396 - ساعت 15:49

...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

سه شنبه، 24 بهمن 1396 - ساعت 15:46

آخرین مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش به پایان رسیده است. مراحل بعدی فرآیند گزینش متعاقبا اعلام میگردد. کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:45

باتوجه به پایان یافتن فرصت ثبت نام، متقاضیانی که موفق به ثبت کامل اطلاعات و همچنین درج فرمهای درخواستی (اعم از فرم سه برگی کمیسیون ماده13، فرمهای وثاقت و سوابق...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:43

هر داوطلب می بایست مبلغ 1,000,000 ریال به شماره حساب 0218734841004 نزد بانک ملی به نام شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری جهت انجام فرآیند گزینش واریز نموده و...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

دوشنبه، 16 بهمن 1396 - ساعت 15:21

متقاضیانی که موفق به ثبت نام و تکمیل فرمها نشده‌اند، میتوانند برای آخرین بار از تاریخ 96/11/17 ساعت 12 ظهر لغایت 96/11/23 نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

یکشنبه، 15 بهمن 1396 - ساعت 15:43

مهلت ثبت اطلاعات فرآیند گزینش و همچنین اخذ فرمهای استعلامات سه گانه به پایان رسیده است. مراحل بعدی گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد. کمیسیون ماده13 قانون کانون...

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

شنبه، 7 بهمن 1396 - ساعت 15:42

آخرين مهلت ثبت اطلاعات فرآيند گزينش و همچنين اخذ فرمهاي استعلامات سه‌گانه از كانونهاي مربوطه تا تاريخ 96/11/14 تمديد ميگردد. کمیسیون ماده13 قانون کانون...