نام کاربری: رمز عبور:
قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

قابل توجه متقاضیان محترم آزمون 95

چهارشنبه، 20 دی 1396 - ساعت 15:23

ثبت اطلاعات فرآيند گزينش تا تاريخ 96/11/8 تمديد گرديد. داوطلبان ميتوانند تا تاريخ مذكور نيز نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمایند. همچنين اخذ فرمهاي...

** اطلاعیه مهم **

** اطلاعیه مهم **

شنبه، 9 دی 1396 - ساعت 15:20

متقاضیان پذیرفته شده مرحله علمی ، می توانند از بخش ورود به سیستم متقاضیان اطلاعات مورد نیاز گزینش را تکمیل نمایند. کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی...

** اطلاعیه مهم **

** اطلاعیه مهم **

یکشنبه، 3 دی 1396 - ساعت 15:21

متقاضیان پذیرفته شده آزمون علمی جهت تکمیل فرآیند گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری95، از تاریخ 96/10/9 لغایت 96/10/28 به سامانه آزمون شورایعالی کارشناسان رسمی...

** اطلاعیه مهم **

** اطلاعیه مهم **

یکشنبه، 3 دی 1396 - ساعت 15:21

متقاضیان پذیرفته شده آزمون علمی جهت تکمیل مراحل گزینش آزمون کارشناسی رسمی دادگستری95 به همراه دوقطعه عکس، کپی و اصل دانشنامه تحصیلی، اصل شناسنامه و اصل کارت...