نام کاربری: رمز عبور:

با سلام. امسال هم روز کارشناس در سراسر کشور با خوبی برگزار شد. نکات و مطالب خوبی از طرف کارشناسان و مسئولین قوه قضاییه و مدیران قوه مجریه مطرح شد. مطالبی که شامل انتظارات و مطالبات و پیشنهاد ها بود. همه آنها را باید جمع آوری کنیم. اولویت بندی کنیم و با توجه به برنامه ۴ ساله شورا، در کارهای خود منظور کنیم.
از نظر بنده امروز دو موضوع مهم در پیش رو داریم که باید به آن بپردازیم و آنها را حل کنیم. اول موضوع اختلاف فاحش در نظریه های کارشناسی. دوم موضوع اطاله دادرسی.
این دو موضوع، به صورت یک ایراد یا حتی اتهام بر پیشانی کانون نقش بسته و مرتب در هر محفلی به زبان های مختلف تکرار میشود. توضیحات کانون ها هم در باره ی خدمات کانون و محدود بودن این مشکلات نسبت به کل فعالیت های کانون ها، رافع ذهنیت حاکم بر این مقوله نبوده است.
امروز باید برای حل قطعی این دو موضوع یک اقدام فوری و کارساز بکنیم و این دو موضوع را از قاموس کانون پاک کنیم، و میتوانیم. میتوانیم در یک مدت کوتاه دست در دست یکدیگر، این دو پدیده را در کانون ریشه کن کنیم.
کاری است قابل اجرا و امکان آن در دسترس است.
در این مورد یک راه کار به عنوان پیشنهاد اولیه تنظیم کرده ام در دستور کار جلسه هیات رئیسه شورای عالی ۱۳ آبان و دستور جلسه روز ۲۳ آبان شورای عالی منظور میکنم.
از همه اعضای شورای عالی و روسای کانون و ارکان کانون در استانها دعوت میکن هر نظر و پیشنهادی در این زمینه دارند از هر طریق ممکن برای بنده بفرستند تا طرح تنطیمی اینجانب پربارتر و کم ایراد تر باشد. از همین کانال واتزآپ یا به صورت ایمیل یا فاکس یا نامه یا هر طریق دیگر. فقط مراقبت کنید پیشنهاد ها مکتوب باشد. شفاهی یا تلفنی فایده ندارد.
بعد از جمع بندی در جلسه شورای عالی، ان شاءالله یک جلسه ی یک یا دوروزه با حضور اعضای شورای عالی و روسای کانون در تهران خواهیم داشت تا آن را جمع بندی و اجرایی کنیم.
در آن جلسه، ان شاءالله فرصت خواهیم داشت و در خصوص موضوعات دیگر هم با یکدیگر همفکری خواهیم داشت.
منتظر نظر دوستان هستم.
کار را جدی و به عنوان اولویت اول خود منظور کنیم‌.
ممنون و سپاسگزارم.