نام کاربری: رمز عبور:

توجه*****توجه

13 خرداد 1398 - 16:39 اخبار آزمون بازدیدها: 10 249

به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 می‌رساند، انتشار هرگونه آگهی مبنی بر برگزاری آزمون به هر طریق دیگر جز سایت رسمی شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری فاقد اعتبار است. به داوطلبان محترم توصیه می‌شود برای دریافت اطلاعات لازم در این خصوص منحصراً به سایت شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه نمایند.