نام کاربری: رمز عبور:

براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1400 کليک کنيد


داوطلباني كه شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا كد پيگيري خود را فراموش كرده اند از لينک زير با ورود به بخش دريافت شماره پرونده و كدپيگيري و انتخاب نوع آزمون، و سپس عضويت در سيستم نسبت به دريافت شماره پرونده و كدپيگيري ثبت نام خود اقدام نمايند.
سيستم ارسال درخواست الکترونيکي سازمان سنجش آموزش کشور