نام کاربری: رمز عبور:

 


نشست مشترک هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با رئیس دادگستری و دادستان و قضات دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دشتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ برگزار گردید. در این نشست، ابتدا رئیس دادگستری شهرستان ضمن خوش آمد گویی به هیأت مدیره کانون، اهم مشکلات مرتبط با کارشناسی شامل عدم تحویل بموقع گزارش کارشناسی به دادگاه، عدم حضور اعضاء هیئت کارشناسی بصورت گروهی هنگام بازدید، اختلاف فاحش در نظریات کارشناسی، اظهار نظر فراتر از قرار کارشناسی را برشمرد.  در ادامه آقای مهندس احمد دوانی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر نیز موارد و مشکلات مطرح شده و مورد درخواست کارشناسان را بصورت مشروح و مبسوط بیان داشتند: این موارد شامل:

– عدم ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان خبره محلی، در حالیکه تعداد ۶۰۰ کارشناس رسمی در ۴۳ رشته در استان حضور دارند.

– عدم ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان استان های همجوار، در حالیکه تعداد ۶۰۰ کارشناس فعال در استان حضور دارند.

– پرداخت دستمزد کارشناسی براساس تعرفه قانونی دستمزد ابلاغی توسط رئیس قوه قضاییه

-ارسال فیش دستمزد کارشناس از طریق سامانه ثنا به منظور کاستن از تردد به دادگاهها

– درج اسامی هیأت کارشناسی و تلفن طرفین پرونده در ابلاغ کارشناسی

در پایان مقرر گردید کتاب اسامی جدید کارشناسان برای قضات ارسال گردد.