نام کاربری: رمز عبور:

 


نشست هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری بوشهر با دادستان محترم کل استان بوشهر :
مورخ 1400/9/2 جلسه ای با دادستان محترم استان بوشهر با موضوع بررسی مشکلات مرتبط با امور کارشناسی و خواسته های طرفین برگزار شد و در این خصوص راهکار های لازم ارائه گردید.