نام کاربری: رمز عبور:

 


آئین اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
 
🌀رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی: 
 
💠 نظر  تخصصی و فنی کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری و صدور رای مقام قضایی نقش اساسی دارد
 
♻️آئین اتیان سوگند خاص کارشناسان رسمی دادگستری نیست و برای برخی از مشاغل دیگر قضایی و حقوقی نیز پیش گردیده که این موضوع اهمیت کارشناسی و جایگاه آن را نشان می دهد و وفق قانون لازم است انجام آن در حضور بالاترین مقام قضایی در سطح استان های کشور انجام بگیرد
 
 🔸آئین اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری، دکتر بابک محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از معاونین تشکیلات قضایی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
 
🔸به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، به واسطه شرکت در آزمون های کتبی و شفاهی و انجام مراحل مختلف مورد لزوم و با برگزاری آئین اتیان سوگند، تعداد ۴۷ کارشناس جدید به جمع کارشناسان رسمی دادگستری در استان آذربایجان شرقی پیوستند.
 
🔸مهندس محمد حسن محقق رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در این آئین به نقش کارشناسان در دستگاه قضایی کشور اشاره کرد و گفت: نظر تخصصی و فنی کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم گیری و صدور رای مقام قضایی نقش اساسی دارد.
 
🔸وی افزود: کارشناسی را صرفاً نباید به عنوان شغل تلقی کرد و فارغ از آن،کارشناسان رسمی دادگستری با رویکرد های منصفانه و تلاش های صادقانه در راستای تحقق عدالت قضایی و تامین حقوق عامه مردم به انجام فعالیت در سطح جامعه می پردازند.
 
🔸مهندس محقق خاطر نشان ساخت: آئین اتیان سوگند خاص کارشناسان رسمی دادگستری نیست و برای برخی از مشاغل دیگر قضایی و حقوقی نیز پیش گردیده که این موضوع اهمیت کارشناسی و جایگاه آن را نشان می دهد و وفق قانون لازم است انجام آن در حضور بالاترین مقام قضایی در سطح استان های کشور انجام بگیرد.
 
🔸وی افزود: افزایش تعداد اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی فرصت مناسبی برای بهبود سطح خدمات کارشناسی بشمار می رود و همکاران جدید با انگیزه و انرژی فراوان و انجام فعالیت مورد انتظار می توانند در تامین نیازهای کارشناسی منطقه مفید و موثر باشند. 
 
🔸رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: در حال حاضر حدوداً ۱۱۵۰ کارشناس در ۶۲ رشته در سطح استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند که تعداد آنها با برگزاری آئین اتیان سوگند به حدود ۱۲۰۰ کارشناس رسید.
 
🔸وی افزود: تامین نیازهای کارشناسی استان آذربایجان شرقی رسالت و برنامه اصلی ما محسوب می شود و در آینده نزدیک تعداد ۱۵۰ کارشناس جدید دیگر نیز به جمع کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه خواهند شد.
 
🔸رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه دکتر خلیل اللهی رئیس کل و سایر مسئولان دستگاه دادگستری استان، برای اعضای جدید جامعه کارشناسی استان آذربایجان شرقی موفقیت و سربلندی آرزو کرد. 
 
 🔸دکتر موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان نیز در آئین اتیان سوگند کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی اهمیت کار کارشناسی و وظایف محوری کارشناسان در دستگاه قضایی کشور را به تفصیل مطرح ساخت.
 
🔸گفتنی است در آئین اتیان سوگند کارشناسان جدید، مهندس محمد ساسانی نائب رئیس، مهندس اکبر قرار خسروشاهی خزانه دار، دکتر میر داود محامد خسروشاهی عضو هیئت مدیره و محمد نقی سلیمانی بازرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.