نام کاربری: رمز عبور:

 


نتایج اولیه نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام شد
 نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مشارکت 94/ 40  درصد افراد واجد شرایط برگزار شد.

🔺 در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان کردستان که روز چهارشنبه هفتم مهرماه برگزار گردید، اعضا هیئت مدیره مشخص شد که در میان آن‌ها نام چهار نفر از کارشناسان عضو کانون به عنوان اعضا اصلی و علی‌البدل نظام مهندسی ساختمان استان، به قرار لیست زیر دیده می‌شود:

✅ مهندس مجید شاه‌اویسی عضو اصلی گروه عمران

✅ مهندس سربرز احمدی عضو اصلی گروه نقشه‌برداری

✅ مهندس پدرام گروهی عضو اصلی گروه مکانیک

✅ مهندس کیوان کمانگرپور عضو علی‌البدل گروه ترافیک

🔺 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان، موفقیت افراد فوق را در کسب اعتماد اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تبریک می‌گوید و برای آن‌ها آرزوی موفقیت می‌کند

🔺 گفتنی است اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان ۱۱ نفر هستند که برای مدت سه سال انتخاب شده‌اند

روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرستان