نام کاربری: رمز عبور:

 


انتخابات ارکان کانون کارشناسان دادگستری استان آذربایجان شرقی با حضور گسترده کارشناسان رسمی دادگستری کانون استان برگزار شد.

با وجود محدودیت های موجود و شرایط حاصل از بیماری کرونا، در انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ، ۶۳۶ نفر شرکت داشتند که مشارکت چشمگیر ۶۵ درصدی را نشان می دهد.


نتايج انتخابات اركان كانون آذربايجان شرقي :
تعداد شركت كنندگان : ٦٣٦نفر
درصد مشاركت : ٦٥درصد
اعضاي هيات مديره
محمد حسن محقق : ٣٤٠راي
ميرداوود محامدخسروشاهي : ٣٣٠راي
عباس رنجبر : ٢٦٦ راي
محمد ساساني : ٢٤٦ راي
امیرقرار خسروشاهي : ٢٤٤ راي
ابوالفضل شكوري (علي البدل)
هادي عليزاده (علي البدل)
بازرسان :
محمدنقي سليماني
اميرعباس هريسچيان
محمد رضاحديثي (علي البدل)
دادستان
حسين شعاري نژاد

 داوطلبان هیئت مدیره، بازرسین و دادستان انتظامی سه روز فرصت دارند که به نتایج انتخابات اعتراض کنند.