نام کاربری: رمز عبور:مجمع فوق العاده کانون کارشناسان رسمی کرمانشاه با حضور پررنگ و قاطع کارشناسان راس ساعت ۱۹ مورخه ۲۴ تیرماه برگزار و  تمام موارد مطروحه با اکثریت آرای به تصویب رسید.