نام کاربری: رمز عبور:

دارایی های نامشهود

26 اردیبهشت 1400 - 15:29 --- بازدیدها: 4 110

دوره مقدماتی

questions-s2e1.pdf [حجم: 151.64 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 488)  سوال جلسه اول - دوره دوم (اردیبهشت 1400)

answer-to-questions-s2e1.pdf [حجم: 173.07 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 395)  پاسخ به سوال جلسه اول - دوره دوم (اردیبهشت 1400)

questions-s2e2.pdf [حجم: 149.97 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 311)  سوال جلسه دوم - دوره دوم (اردیبهشت 1400)

answer-to-q-s2e2.pdf [حجم: 260.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 204)  پاسخ به سوال جلسه دوم - دوره دوم (اردیبهشت 1400)

questions-s2e3.pdf [حجم: 151.86 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 345)  سوال جلسه سوم - دوره دوم (اردیبهشت 1400)

answer-to-q-s2e3.pdf [حجم: 179.58 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 283) پاسخ به سوال جلسه سوم - دوره دوم (اردیبهشت 1400)


دوره پیشرفته

standard.pdf [حجم: 334.54 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 219)  استانداردهای حسابداری دارایی های نامشهود

pishrafte_tajbakhsh.pdf [حجم: 3.58 مگابایت] (تعداد دانلود: 252) جزوه 

 arzeshyabi1400.pdf [حجم: 5.07 مگابایت] (تعداد دانلود: 234) ارزش گذاری پیشرفته

q-p.pdf [حجم: 130.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 188)  سوال جلسه اول پیشرفته دارایی نامشهود - 29 خرداد 1400-1

ans-to-1.pdf [حجم: 603.06 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 130) پاسخ به سوالات جلسه اول

q-p-2.pdf [حجم: 126.98 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 158)  سوال جلسه دوم - 30 خرداد 1400

ans-to-2.pdf [حجم: 572.88 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 140) پاسخ به سوالات جلسه دوم

q3-p.pdf [حجم: 151.71 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 177)  سوال جلسه سوم - دوره دوم (خرداد 1400)

ans-to-3.pdf [حجم: 188.5 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 85) پاسخ به سوالات جلسۀ دوم
practical-question1400.pdf [حجم: 3.07 مگابایت] (تعداد دانلود: 184) سوال عملی (ویژۀ مشروطین)