نام کاربری: رمز عبور:

  

شروع بخش پیشرفته دوره های دارایی های نامشهود ویژه پذیرفته شدگان بخش مقدماتی در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه توسط آقای مهندس تاج بخش برگزار خواهد شد. متعاقبا اطلاعات برگزاری این بخش برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.