نام کاربری: رمز عبور:

   


گزارش نشست مشورتی جمعی از صاحب نظران جامعه کارشناسی کشور (99/12/5)

موضوع : بررسی محور فعالیتهای آموزشی در سال 1400

روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری . – جلسه هم اندیشی جمعی از مدیران و صاحب نظران آموزشی با دکتر مجتبی شریعتی ، مشاور آموزشی شورای عالی ، در روز 99/12/5 بصورت مجازی در محل ساختمان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.

دکتر شریعتی در این نشست که با محوریت ضرورت آموزش مستمر درارتقاء سطح کیفی کارشناسی بود ، ضمن اشاره به خلاصه ای از اقدامات انجام شده ، به محورهایی که باید پس از این مورد توجه قرار گیرد و لزوم ادامه این نشست ها اشاره کرد و در ادامه خواهان تشریک مساعی بیشتر کانون ها شد تا با جمع بندی نظریات کارشناسی آن ها بتوان به یک زمان بندی مدون آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی کارشناسی نائل آمد.

دکتر شریعتی ضمن اشاره به فعالیتهای گذشته در خصوص برگزاری وبینار جایگاه پول دیجیتال و دارائی های نامشهود

گفت : ضرورت دارد تا تخصص های نوظهور به فهرست صلاحیت های کارشناسی اضافه شود و  باید در این خصوص کار آموزشی لازم صورت گیرد.

دکتر شریعتی در ادامه تصریح کرد که فرآیند آموزش در سال 1400 نیازمند تدوین بودجۀ آموزشی و لازمه پیشبرد امور داشتن برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است و بعضی امور آموزشی نیز باید بصورت مستمر باشد.

دکتر شریعتی اصلاح کدگذاری صلاحیتها و شمارۀ پروانه را از جمله مواردی دانستند که در برنامه کوتاه مدت حائز اهمیت هستند .

شریعتی در ادامه افزود تدوین طرح نظرسنجی کانون ها از دادگاهها و ذینفعان ، از عملکرد کارشناسان ، و یکپارچه سازی نظام حاکمیت بر مدیریت کارشناسان می تواند جزو اهداف کوتاه مدتی باشد که منجر به شناسایی نقاط ضعف کارشناسی شده و به  شورا در جهت بهبود جهت گیری های آموزشی کمک کند.

شریعتی ضمن برشمردن مواردی که باید در برنامه ریزی میان مدت مورد توجه قرار بگیرند ، بر ضرورت نهادینه کردن آموزش تکلیفی بعضی رشته های کارشناسی تاکید کرد که باید بر آن ها تمرکز شده و مصادیق آن مورد کارشناسی قرار بگیرد.

مشاور آموزشی شورای عالی افزود یکی از مشکلاتی که امروزه دادگاهها در ارجاع کار کارشناسی دارند مربوط به عناوین رشته های کارشناسی و صلاحیت های آن ها است که بعضا قضات را به اشتباه می اندازد و باید در این خصوص تامل بیشتری شود.

ایشان در ادامه بر اهمیت راهکارهای تشویقی به کانونهایی که فعالیتهای آموزشی را جدی می گیرند اشاره کرد و همچنین افزایش تجهیزات آموزشی را از دیگر مواردی دانست که باید در برنامه میان مدت مورد توجه کانون ها باشد.

شریعتی در ادامه برنامه ریزی برای بازآموزی و آموزش ضمن خدمت ، برگزاری دوره های تخصصی ، تقویت و باز تعریف جایگاه آموزش در دوران کارآموزی ، وبینارهای ماهانه دانش افزائی در سطح شورا و کانونها ، نشستهای دوره ای جداگانه رئیس شورا با کانونها و برگزاری جلسات با کانونهایی که در حوزه خاصی فعال تر هستند را از جمله اهدافی برشمرد که باید بصورت مستمر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شوند.

ایشان همچنین بازنگری و اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تهیه استانداردهای کارشناسی متناسب با هر یک از صلاحیتهای کارشناسان  ، تهیه بانک اطلاعات جامع کارشناسی و بررسی راهکارهای ایجاد هماهنگی بین قضات و کارشناسان را از جمله مواردی دانست که می تواند به ارتقاء سطح آموزش کمک کند

توصیه هایی برای آینده

مشاور آموزشی شورای عالی در بخش دیگری از سخنانش همکاری با دستگاههای اجرایی ، ارتباطات و همکاریهای بین المللی ، تعمیم فعالیت کانون ها به مرزهای فراتر از دانش افزایی ، استفاده از روشهای جدید آموزشی ،  بازنگری سیاست برگزاری دوره های  خاص آموزشی به صورت متمرکز در سطح شورای عالی و محدودیت فعالیت کانونها به نیاز ها و موضوعات اختصاصی و همکاری با انجمن های علمی و دانشگاهها و انتشار مطالب جدید و نوآورانه را از جمله مواردی که باید چشم انداز سیاست های آموزشی باشد ذکر کرد.

توصیه های موضوعی جهت دانش افزایی

مشاور آموزش شورای عالی با ذکر عنوان چند وبینار آموزشی در شورای عالی گفت ، موضوعاتی هستند که ورای دوره های آموزشی و صلاحیت ها ، لازم است تا با برگزاری وبینار ها و سمینارهای آموزشی نسبت به دانش افزایی کارشناسان اقدام شود تا موجب ارتقاء دانش کارشناسان باشد. و لازم است تا شورای عالی و کانون ها توجه ویژه ای به چنین موضوعاتی داشته باشند و به روز بودن دانش کارشناسان در این خصوص ضرورت دارد.

در ادامه جلسه بعضی از حاضران به طرح موضوعاتی پرداختند.

مهندس زنگی آبادی خواستار نشست مشورتی خواهان برگزاری مستمر وبینار آموزشی مدیران کانون ها شد

دکتر خسروشاهی از دیگر شرکت کنندگان نشست مشورتی با اشاره به ایراد بعضی از نظام نامه ها گفت ، یکی از اشکالات وارد بر نظام نامه ها این است که کارآموزان خود استاد راهنما را انتخاب می کنند. ایشان پیشنهاد کردند باید قانونی تدوین شود تا افرادی که خواهان پروانه کارشناسی هستند ملزم شوند تا در زمینۀ مربوطه یک کار پژوهشی انجام داده و در خصوص پژوهش انجام شده مورد آزمون قرار بگیرند و این پژوهش در منابع پژوهشی کانون ها نیز برای بهره برداری دیگران قرار داده شود.

دکتر خسروشاهی همچنین خواهان نظارت مستمر ناظران شورای عالی بر امر آموزش کانون ها شد

دکتر تاج بخش از دیگر شرکت کنندگان نشست مشورتی با اشاره به اینکه در بعضی رشته ها سرعت پیشرفت دانش و فنّاوری بسیار بالا است گفت باید سطح پذیرش کارشناسی در این رشته ها را بالا ببریم و به مدرک لیسانس اکتفا نکنیم زیرا مفاهیمی در بعضی رشته ها وجود دارد که در دوره های کارشناسی مطرح نمی شوند ، یا باید این دوره ها در کانون آموزش داده شود ، یا از طریق مراجع دیگر حاصل شود و با توجه به اینکه کارآموز اشرافی بر موضوع ندارد که بداند دانش مربوطه را از چه منابعی باید کسب کند ، نمی تواند در امر کارشناسی موفق عمل نماید و بنابراین باید یک بازنگری در سطح علمی پذیرفته شدگان بعضی دوره های کارشناسی انجام گیرد.

دکتر تاجبخش همچنین افزود بعضی از موضوعات  کارشناسی نیازمند داشتن سوابق و الگوهایی از قبل است و بر اهمیت داشتن پایگاه داده ای از نظریات کارشناسی لازم و پر اهمیت دانست. ایشان ارزش گذاری دامنه های اینترنتی را مثالی مناسب که الگوی خاصی برای آن وجود ندارد ذکر کرد و گفت اگر در چنین مواردی بتوانیم ساز و کاری داشته باشیم که اطلاعات همکاران و سوابق کارشناسی آن ها را بدانیم آن گاه می توانیم با شرایط روز آن ها را کارشناسی کنیم.

مهندس حسن نایبی که از دیگر شرکت کنندگان در وبینار مشورتی بودند عنوان کردند تا به دادگاهها پیشنهاد شود تا نظر کارشناسان را هم در ارزشیابی قضات جویا شوند.

مهندس ابریشمی که از دیگر شرکت کنندگان وبینار مشورتی بودند عنوان کردند که با عنایت به اینکه بعد از آموزش بحث اعطای صلاحیت مطرح است لذا لازم است تا کمیه های تشخیص صلاحیت نیز آموزش های لازم را ببینند. مهندس ابریشمی افزود ضرورت دارد که بحث های آکادمیک با نگاه اجرایی همراه باشد تا بتواند مثمر ثمر واقع شود.

دکتر صباغیان دیگر شرکت کننده در نشست مشورتی گفت تیم های مصاحبه کننده با کارآموزان ، هنگام مصاحبه متوجه نواقص علمی کارآموز برای ورود به کارشناسی که در ارتباط با صلاحیت آنها است می شوند . ضمن اینکه استاد راهنما هم یادآور می شود که کارآموز نیاز به گذراندن چه دوره هایی دارد.

دکتر صباغیان همچنین یکی از ضعف های موجود را ارجاع اشتباه پرونده های کارشناسی از سوی قضات به کارشناسان دانست و گفت برگزاری جلسات مشترک قضات و کارشناسان با نظارت دادگستری و درخواست کانون ها می تواند به جلوگیری از این اتفاقات که منجر به کارشناسی غلط یا اطاله دادرسی می شود کمک می کند

ایشان همچنین خواستار تشریح صلاحیت ها با جزئیات کامل در سامانه شورا با همکاری فناوری اطلاعات برای برای دسترسی دستگاه قضائی شد.

دکتر خداکرمی که از دیگر شرکت کنندگان وبینار مشورتی بودند بر نقش سرمایه گذاری در امر آموزش تاکید کرده و عنوان داشتند که در این خصوص باید از تجارب کارشناسن خبره و بین المللی استفاده نمود.

ایشان اختلاف در امر کارشناسی را بخاطر تفاوت در دانش و بینش کارشناسان از مفاهیم ، خصوصـاً در رشته های نوظهور دانسته و بر لزوم آموزش مستمر و جلسات مشترک بین مقامات قضائی و شورا تاکید کرد تا قضات جدید هم بتوانند به مباحث روز آشنا شوند

مهندس دوانی از دیگر شرکت کنندگان نشست مشورتی آموزش با عنوان اینکه آموزش در کانون ها بسیار عقب مانده است خواستار تکلیفی شدن آموزش جهت تمدید پروانه کارشناسی شده و تمدید پروانه کارشناسی را منوط به گذراندن چند دوره آموزشی دانست.

در این خصوص دکتر خسرو شاهی نداشتن ابزار سنجش و صرفاً گذراندن دوره های آموزشی و گرفتن گواهی نامه را بدون گذراندن آزمون بی فایده و کم اثر دانست.

در خاتمۀ نشست ، دکتر مجتبی شریعتی با جمع بندی مباحث گفت اولین شرط موفقیت در سیاست گذاری های آموزشی ، همکاری همه کسانی است که هم ایده و هم توانایی اجرائی دارند. شریعتی افزود همه باید در برابر ضوابط پاسخگو باشند تا مسیر موفقیت به درستی طی شود. ایشان همچنین درخصوص بودجۀ آموزشی گفت که این موضوع باید از طریق شورای عالی مصوب شود تا کانون ها بخشی از بودجۀ خود را صرف آموزش کنند.