نام کاربری: رمز عبور:

   

بخش مقدماتی اولین دورۀ  آموزشی " دارائی های نامشهود" در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 18 و 19 و 20 بهمن ماه 1399 توسط جناب آقای مهندس مهرداد تاج­بخش کارشناس رسمی دادگستری و با حضور  فعال حدود 90 نفر از کارشناسان رسمی که از قبل برای شرکـت در این دوره ثبت ­نام نـموده بودند، با موفقــیت برگــزار گردیـد. این بخـش، پیش نیاز بـخش پیشــرفته دورۀ مـزبور

می­ باشد که جزئیات آن متعاقباً به اطلاع داوطلبانی که دورۀ مقدماتی را با موفقیت طی نموده­ اند، خواهد رسید. لازم به یادآوری است که در اجراء دستورالعمل مورخ 1399/10/08 و نیز بخشنامۀ شماره 2227/ش مورخ 1399/06/16 ریاست محترم که از طریق شورای عالی اطلاع رسانی شده بود، برای کلیۀ کسانی که هر دو بخش مقدماتی و پیشرفته را با موفقیت طی کرده باشند، گواهینامۀ صلاحیت با رعایت سایر ضوابط اعطاء خواهد شد.

                                                                                                                                                      دبیرخانۀ برگزاری