نام کاربری: رمز عبور:

 بدینوسیله به استحضار می رساند: هفتمین دورۀ گزارشنویسی، در تاریخ چهارشنبه 99/10/17 از ساعت 10 تا 14 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی ورود به دوره به کلیه افرادی که پیشتر، از طریق وبسایت شورای عالی ثبت نام و از طریق پاسخ پیامکی اعلام آمادگی نموده اند، متعاقباً ارسال خواهد شد.