نام کاربری: رمز عبور:

متقاضیانی که موفق به ثبت نام و تکمیل فرمها نشده‌اند، میتوانند برای آخرین بار از تاریخ 96/11/17 ساعت 12 ظهر لغایت 96/11/23 نسبت به ثبت اطلاعات و تکمیل فرمها اقدام نمایند.

کمیسیون ماده13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری