نام کاربری: رمز عبور:

 ششمین دوره گزارشنویسی برای رشته کشاورزی و منابع طبیعی، در تاریخ چهارشنبه 99/08/21 از ساعت 9 تا 13 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی ورود به دوره به کلیه افرادی که پیشتر، از طریق وبسایت شورای عالی ثبت نام نموده اند، متعاقباً ارسال خواهد شد.