نام کاربری: رمز عبور:


پلان مالکیت فکری  - دکتر نبی خدا کرمی

khodakarami.pdf [حجم: 597.58 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 238)  


ارتباط دراييهاي نامشهود در چرخه عمر سازمان - مهندس محمدحسن محوری

mehvari.pdf [حجم: 5.02 مگابایت] (تعداد دانلود: 193)  


استانداردهاي بين المللي ارزشگذاري دارايي هاي نامشهود - دکتر علی رحمانی

rahmani-990728-intangible-valuation.pdf [حجم: 1011.68 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 188)  


مفهوم دانش و مدیریت دانش در دارایی نامشهود (پیوست یک) - دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-peyvast1.pdf [حجم: 850.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 164)  


دارایی نامشهود و طبقه بندی آن ها - خلاصه ای از متدهای ارزیابی (پیوست دو)- دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-peyvast2.pdf [حجم: 728.29 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 168)  


گزارش کارشناس (نمونه) - شرکت نوپا خدمات بازار سرمایه و بورس (پیوست سه)- دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-peyvast3.pdf [حجم: 706.25 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 165)  


گزارش کارشناسی (نمونه) - شرکت نوپا اینترنت اشیا (پیوست چهار)- دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-peyvast4.pdf [حجم: 2.71 مگابایت] (تعداد دانلود: 159)  


ارائه دو مورد کاوی در ارزیابی دارایی های نامشهود (نسخه تشریحی)- دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-tashrihi.pdf [حجم: 1.38 مگابایت] (تعداد دانلود: 143)  


ارائه دو مورد کاوی در ارزیابی دارایی های نامشهود (نسخه نهایی)- دکتر مهرداد تاج بخش

tajbakhsh-nahayi.pdf [حجم: 873.74 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 152)  


تأثير دارائيهاي نامشهود بر سياستهاي مالي - طاهر درگاه مهربانی

mehrabani.pdf [حجم: 1.29 مگابایت] (تعداد دانلود: 157)