نام کاربری: رمز عبور:

وبینار تخصصی پیرامون موضوع "دارایی‌های نامشهود" برای کلیۀ کارشناسان محترم دادگستری به شرح زیر برگزار می‌شود. لازم به ذکر است شرکت در این وبینار برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.