نام کاربری: رمز عبور:

بدینوسیله به استحضار می رساند: پنجمین و آخرین دوره گزارشنویسی، با یک هفته تأخیر در تاریخ چهارشنبه 99/07/16 از ساعت 14 تا 18 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی ورود به دوره به کلیه افرادی که پیشتر، از طریق وبسایت شورای عالی ثبت نام و از طریق پاسخ پیامکی اعلام آمادگی نموده اند، متعاقبا ارسال خواهد شد.