نام کاربری: رمز عبور:

 

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره سوم گزارش نویسی

طبق روال گذشته؛ به واجدین شرائط، گواهینامه طی دوره اعطاء می‌شود. در این رابطه لازم است به نکات زیر توجه فرمائید:

1- نتیجه پروژه ای که در پایان ارائه دوره توسط مدرس محترم مطرح گردید باید حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 99/6/23 به دفتر آموزش واصل گردد.
2- شیوه تحویل؛ به صورت حضوری و یا غیر حضوری از طریق ایمیل infoamouzesh@scioe.org یا واتساپ 09010401160 امکانپذیر است.
3- نتایج واصله توسط مدرس محترم مورد ارزیابی و امتیاز بندی قرار خواهد گرفت. میزان موفقیت فرد به نتیجه ارزیابی بستگی دارد.
4- برای احراز شرائط؛ تکمیل فرم نظر سنجی (کلیک کنید) تا قبل از تاریخ فوق، نیز الزامی است.
یادآور می شود که فایل ارائه دوره در سایت شورای‌عالی قابل دسترسی است.

موفق باشید