نام کاربری: رمز عبور:


سومین دوره مجازی گزارشنویسی، در تاریخ 99/06/13 برگزار می گردد، به کلیه افرادی که پیشتر از طریق وبسایت شورای عالی ثبت نام و از طریق پاسخ پیامکی اعلام آمادگی نموده اند، پیامک حاوی اطلاعات ورود به کارگاه مجازی ارسال خواهد شد.