نام کاربری: رمز عبور:


به اطلاع کلیۀ شرکت‌کنندگان در دومین دورۀ گزارش‌نویسی کارشناسی مورخ 99/05/29 می‌رساند، نتایج نهایی در این خصوص در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.