نام کاربری: رمز عبور:

کلید سوالات آزمون کارشناسی رسمی سال 1395


اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 36.37 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 121)

 

امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 36.32 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 101)

 

آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 82)

 

آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 113)

 

امور بازرگانی.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 230)

 

امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 133)

 

امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 36.44 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 183)

 

ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 36.34 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 117)

 

امور آتش‌سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 36.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 243)

 

امور وسایط نقلیۀ ریلی.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 91)

 

امور وسایط نقلیۀ دریایی و غواصی.pdf [حجم: 36.46 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 150)

 

امور ورزشی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 217)

 

امور گمرکی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 155)

 

امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 36.46 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 68)

 

امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: 36.37 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 154)

 

امور ثبتی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 643)

 

برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 536)

 

برق-ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 36.45 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 984)

 

برق-الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 377)

 

ایران گردی و جهان گردی.pdf [حجم: 36.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 97)

 

صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 126)

 

امور وسایط نقلیۀ موتوری زمینی - ویژۀ افسران.pdf [حجم: 36.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 243)

 

امور وسایط نقلیۀ موتوری زمینی - ویژۀ مهندسین.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 248)

 

ثبت شرکتها - علائم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 36.29 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 150)

 

تعیین نفقه.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 630)

 

تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: 36.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 343)

 

تألیفات.pdf [حجم: 36.17 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 48)

 

تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 831)

 

تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی.pdf [حجم: 36.48 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 63)

 

بیمه.pdf [حجم: 36.16 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 184)

 

راه و ساختمان.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2841)

 

دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 176)

 

داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 80)

 

حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1322)

 

چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: 36.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 63)

 

صنایع نفت.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 218)

 

صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 379)

 

صنایع دستی.pdf [حجم: 36.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 64)

 

صنایع چوب.pdf [حجم: 36.86 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 106)

 

ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 36.32 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 69)

 

زبان آلمانی.pdf [حجم: 36.99 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 50)

 

زبان انگلیسی.pdf [حجم: 37.01 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 135)

 

زبان عربی.pdf [حجم: 37.11 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 51)

 

زبان فرانسه.pdf [حجم: 37.11 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 49)

 

لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: 36.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 239)

 

کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 36.23 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1036)

 

کتاب و کتابداری.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 43)

 

کامپیوتر و فناوری اطلاعات.pdf [حجم: 36.47 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 616)

 

فیلم و عکاسی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 47)

 

فرش.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 74)

 

طراحی و گرافیک.pdf [حجم: 36.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 81)

 

مهندسی آب.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 409)

 

مواد محترقه و منفجره.pdf [حجم: 36.47 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 77)

 

مواد غذایی و مسمویت های ناشی از آن.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 134)

 

معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: 36.44 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 450)

 

معادن.pdf [حجم: 36.12 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 230)

 

محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 165)

 

محصولات دامی.pdf [حجم: 36.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 69)

 

امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: 36.4 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 497)

 

بیوتکنولوژی.pdf [حجم: 36.33 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 79)

 

نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: 36.36 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 498)

 

مواد، فلزات، سرامیک، کامپوزیت.pdf [حجم: 36.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 252)

 

نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 69)

 

مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 36.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 228)

 

مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 36.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 125)

 

مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: 36.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 130)