نام کاربری: رمز عبور:
تغییر تاریخ آزمون

تغییر تاریخ آزمون

شنبه، 18 آبان 1398 - ساعت 09:59

تاریخ برگزاری آزمون سال 1398 کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 98/9/29 به روز جمعه 98/10/6 تغییر یافته و در کلیه مراکز استان‌های کشور به‌طور همزمان برگزار...

اطلاعيه‌ شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص اعلام تغيير زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 و ايجاد امكان ویرایش و تمدید ثبت نام

اطلاعيه‌ شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص اعلام تغيير زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 و ايجاد امكان ویرایش و تمدید ثبت نام

شنبه، 4 آبان 1398 - ساعت 14:57

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398 ، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 98/07/08 ، 98/07/09 و 98/07/13، به منظور ايجاد فرصت مطالعه...

اطلاعيۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ اصلاحيۀ سوم دفترچۀ راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيۀ سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ اصلاحيۀ سوم دفترچۀ راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

شنبه، 13 مهر 1398 - ساعت 15:50

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ 98/07/08 و 98/07/09، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

سه شنبه، 9 مهر 1398 - ساعت 17:44

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نا م آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 و اطلاعيه مورخ 98/07/08 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون...

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1398

سه شنبه، 9 مهر 1398 - ساعت 12:16

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 98 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به...

توجه*****توجه

توجه*****توجه

دوشنبه، 13 خرداد 1398 - ساعت 16:39

به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 می‌رساند، انتشار هرگونه آگهی مبنی بر برگزاری آزمون به هر طریق دیگر جز سایت رسمی شورای‌عالی کارشناسان...