نام کاربری: رمز عبور:
اصلاحیۀ اطلاعیۀ شمارۀ 15 انتخابات

اصلاحیۀ اطلاعیۀ شمارۀ 15 انتخابات

دوشنبه، 25 بهمن 1400 - ساعت 19:57

اطلاعیۀ شمارۀ 15 انتخابات: دستورالعمل انتخابات دورۀ پنجم شورای‌عالی (غیرحضوری-مجازی) را از لینک زیر دانلود کنید. ...