نام کاربری: رمز عبور:
درخواست کانون استان های بوشهر، لرستان و مرکزی از کارشناسان جهت تطبیق مشخصات فردی با فایل ارائه شده در سایت کانون مربوطه ، جهت چاپ کتاب سال 1400

درخواست کانون استان های بوشهر، لرستان و مرکزی از کارشناسان جهت تطبیق مشخصات فردی با فایل ارائه شده در سایت کانون مربوطه ، جهت چاپ کتاب سال 1400

یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - ساعت 14:46

کارشناسان محترم باید صفحه‌ی مربوط به اطلاعات خود (شامل نام و نام خانوادگی، شماره پروانه، صلاحیت‌ها، حوزه فعالیت، آدرس و شماره تلفن و عکس) را چک نموده و در...