نام کاربری: رمز عبور:

عملکرد پژوهش

اهم فعالیت های مرکز پژوهشهای کارشناسی
 1. کتب انتشار یافته
  1. مبانی ارزیابی در کارشناسی کشاورزی - تدوین آقای مهندس دهقان - کارشناس رسمی کانون کارشناسان استان یزد
  2. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ترجمه به زبان انگلیسی
  3. مرور تحلیلی قوانین و آئین نامه های مربوط به موجر و مستاجر از منظر کارشناسی رسمی دادگستری تدوین خانم دکتر میترا حبیبی
  4. مطالعات تطبیقی حقوق کارشناسی در اروپا تالیف: فرانسیس پین شین ترجمه از فرانسه به زبان فارسی
  5. مبانی ارزیابی کارشناسی کشاورزی (چاپ دوم)
  6. ضوابط و مبانی ارزیابی در کارشناسی رشته مهندسی محیط زیست
  7. روند استهلاک و تخریب در ساختمان‌های مسکونی
  8. مرور تحلیل قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به "موجر و مستاجر" در اماکن مسکونی و تجاری (چاپ دوم)
  9. راهنمای آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مهندسی محیط زیست
 2. برگزاری نشست های علمی تخصصی
  1. بررسی تحلیلی قیمت عادله روز توسط آقای مهندس علیزاده
  2. بررسی تحلیلی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط آقای مهندس شمسی پور
 3. سایر
  1. انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی - تخصصی با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به منظور برگزاری همایش طرح های تحقیقاتی و تالیف کتاب تخصصی به صورت مشترک بر این اساس مقرر گردیده همایش مشترک تحت عنوان همایش ملی مسائل حقوقی صنعت ساختمان در ایران با همکاری شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری وزارت راه و شهرسازی و نیز مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تاریخ 19 مهر ماه 91 در تهران برگزار گردد
  2. ارائه کتاب قوانین و مقررات در امور کارشناسی رسمی توسط آقای مهندس اکبری جهت چاپ از طریق مرکز که مراحل نهایی تدوین را میگذراند
  3. برگزاری جلسات متعدد با آقایان مهندس ابراهیمی و مهندس زمانیان برای بررسی نقطه نظرات همکاران پیرامون فرم های ارزیابی دوره های کارآموزی که مقرر گردید جمع بندی و نهایی شود
  4. انجام مکاتبات و مذاکرات متعدد با روسای محترم هیات مدیره کانون های سراسر کشور جهت تبادل نظر و پیشنهاد طرح نامه های تحقیقاتی و نیز برگزاری نشست های تخصصی به مرکز
  5. بررسی و تحلیل قانون تملک آپارتمانها جهت انجام اصلاحات لازم که مقرر گردید مراتب با اعضا محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته شده و نهایی گردد
  6. انجام مذاکرات لازم با انجمن اخلاق حرفه ای در ارتباط با برگزاری یک نشست تخصصی مربوط با وظایف کانونها ( از منظر اخلاق حرفه ای) که مراحل نهایی خود را میگذراند
  7. جمع آوری موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی که مرتبط با حوزه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری بوده و در مجلس کارشناس به چاپ رسید
* قابل توجه همکاران :
مرکز پژوهشهای کارشناسی آمادگی خود را برای پذیرش نقطه نظرات طرح نامه های پژوهشی چاپ مقالات و کتب مرتبط و نیز برگزاری نشست های تخصصی اعلام میدارد