نام کاربری: رمز عبور:

اعضای پنجمین دورۀ شورای‌عالی

تعداد بازدید کنندگان 494

تاریخ به‌روز رسانی 22 خرداد 1401, 11:38

اعضای پنجمین دورۀ شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری

ردیف
عکس
سمت
نام و نام خانوادگی
استان
رشته کارشناسی
1 رئیس شورا
محمدحسین دادخواه
فارس
راه و ساختمان
2 نایب رئیس بختیار علیپور تهران حسابداری و حسابرسی
3 خزانه دار علی‌اکبر بالاگر آذربایجان شرقی تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
4 کارپرداز محمدرضا شریعتی تهران کشاورزی و منابع طبیعی
5 بازرس امیرسقراط نظمی آذربایجان غربی امور وسائط نقلیۀ موتوری زمینی
6 بازرس سیدمحمدرضا وحیدی تورچی خراسان رضوی راه و ساختمان
7 منشی داریوش بازگیریان لرستان کشاورزی و منابع طبیعی
8 منشی حمید مدنی مرکزی کشاورزی و منابع طبیعی
9 عضو اصلی محمدرسول حاجی قلی‌زاده گیلان راه و ساختمان
10 عضو اصلی مهران کوهی کمالی چهارمحال و بختیاری راه و ساختمان
11 عضو اصلی اسداله بقایی اصفهان تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
12 عضو اصلی حمیدرضا ارشادمنش تهران راه و ساختمان
13 عضو اصلی محمد اکبری تهران راه و ساختمان
14 عضو اصلی احمد دوانی بوشهر کشاورزی و منابع طبیعی
15 عضو اصلی احمد مصطفی پور خراسان رضوی کشاورزی و منابع طبیعی
16 عضو اصلی ستار خورشیدی فارس راه و ساختمان
17 عضو اصلی غلامعباس پورسیدی کرمان راه و ساختمان
18 عضو اصلی سید یحیی جعفری کناری مازندران راه و ساختمان