نام کاربری: رمز عبور:

اعضای چهارمین دوره شورای عالی

ردیف عکس نام و نام خانوادگی استان رشته کارشناسی
1 طهماسب مظاهری تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
2 فریدون معظمی تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
3 ایرج ملازاده صادقیون تهران کشاورزی و منابع طبیعی
4 اسعد استیفائی تهران امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
5 محمد حسین دادخواه فارس راه و ساختمان و نقشه برداری
6 جعفر هاشم زاده آذربایجان غربی راه و ساختمان و نقشه برداری
7 داریوش بازگیریان لرستان کشاورزی و منابع طبیعی
8 میرداود خسروشاهی آذربایجان شرقی برق ماشین و تاسیسات کارخانجات
9 نوراله صلواتی اصفهان راه و ساختمان و نقشه برداری
10 حسن اصلانی اصفهان حسابداری و حسابرسی
11 احمد دوانی بوشهر کشاورزی و منابع طبیعی
12 محمد زنگی آبادی کرمان راه و ساختمان و نقشه برداری
13 محمود حسن پور مازندران راه و ساختمان و نقشه برداری
14 علیرضا طباطبائی مقدم تهران برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
15 محمد مسعود علیزاده خرازی تهران راه و ساختمان و نقشه برداری
16 علی حسن نایبی قزوین راه و ساختمان و نقشه برداری
17 محمدرضا قائمیان اردبیل حسابداری و حسابرسی
18 امیررضا حسینی ابریشمی خراسان رضوی کشاورزی و منابع طبیعی